Talha Manual 3 Ton
Facilita o levantamento de grandes cargas.